Hakkımızda 

Tarihçe

Derneğimiz 2013 yılında Yükseköğretim kurumlarındaki personellerin haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde, işbirliği ve dayanışmanın yaygınlaştırılmasında, bilgi ve tecrübe paylaşımının arttırılmasında bireylere ve kurumlara yön vererek öncü rol üstlenmek amacıyla kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.


Temel Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

Yükseköğretim kurumlarındaki personellerin haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde, işbirliği ve dayanışmanın yaygınlaştırılmasında, bilgi ve tecrübe paylaşımının arttırılmasında bireylere ve kurumlara yön vererek öncü rol üstlenmek

VİZYONUMUZ

Hakta, işbirliğinde, dayanışmada, bilgi ve tecrübe paylaşımında evrensel değerlere müracaat eden, uluslararası alanda söz sahibi bir sivil toplum kuruluşu olmak

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Üyelerinin haklarını korumayı esas alır.
 • İşbirliğini, dayanışmayı, bilgi ve tecrübenin paylaşımını esas alır.
 • İnsan kıymetini en önemli sermayesi olarak kabul eder.
 • İnsanlığın faydasına olacak her türlü çalışmayı destekler.
 • Kuşatıcı bir anlayışla her görüş ve fikre açıktır.
 • Toplumsal meselelerde itidalli hareket eder.

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

 • Yönetimde şeffaflığı, üyelerine karşı hesap verilebilirliği ve katılımcılığı benimser.
 • Kararlarını yönetişim ilkeleri çerçevesinde alır.
 • Üyeleri arasında işbirliğini, dayanışmayı, bilgi ve tecrübe aktarımını teşvik eder.
 • Ekip çalışmasını ve istişareyi esas alır.
 • Çalışmalarında uzmanlığa önem verir ve ihtisas komisyonları oluşturur.

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ

 • Kurumsal bir yapıya kavuşmak ve faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek,
 • Yükseköğretim mensuplarının haklarını gözetmek,
 • Yükseköğretim mensupları arasında işbirliğini, dayanışmayı, bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayarak mesleki etkinlikler ile uygulamaları kolaylaştırmak,
 • Yükseköğretim alanında etkin bir sivil toplum kuruluşu olmak,
 • Yükseköğretim mensuplarının saygınlığını artırıcı faaliyetlerde bulunmak,
 • Faaliyetlerinin herkese ulaşmasını sağlamak

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 • Üyelerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak eğitim programları düzenlemek,
 • Bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayacak programlar düzenlemek,
 • Yükseköğretimin iyileştirilmesine yönelik ortak projeler yürütmek,
 • Yükseköğretim mevzuatının iyileştirilmesine yönelik raporlar düzenlemek,
 • Sosyal ve kültürel içerikli programlar düzenlemek,
 • Sosyal sorumluluk projelerini yürütmek ve/veya destek olmak