Genel Sekreterler Buluşması-I

Üniversite Yöneticileri Derneği (ÜNYÖNDER) tarafından 24.02.2016 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği Toplantı Salonunda 18:00-21:00 saatleri arasında “İstanbul Üniversiteleri Genel Sekreterler Buluşması-I” gerçekleştirildi.

Toplantıya, İstanbul’da bulunan Devlet ve Vakıf Üniversitelerinden 25 Genel Sekreter, ÜNYÖNDER Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetli konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut AK katılmıştır.

Toplantının açılış ve selamlama konuşmasını yapan ÜNYÖNDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Metin GÜMÜŞ, katılımcılarla kısa bir tanışma yapıldıktan sonra; Derneğin kuruluşu, faaliyetleri ve bundan sonra yapılması düşünülen çalışmalarıyla ilgili hedeflerden bahsederek, tüm üniversitelerimizin, özellikle Genel Sekreterlerinin katkılarının ve desteklerinin bu süreçlerdeki öneminden bahsetti. GÜMÜŞ, 2. Turda dernek çalışmaları ve katılımcıların fikirlerinin alınacağını belirterek sözü İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut AK’a bıraktı.

 

Prof.Dr. Mahmut AK, sözlerine Üniversitelerin işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımı yaparak, ancak verimli hizmetler üretebilmesinin mümkün olabileceğini vurgularken, bu işlevi yerine getirmesi bakımından ÜNYÖNDER’in çalışmalarının çok önem arz ettiğini söyledi.

AK, üniversitelerin ve çalışanlarının yerine getirmesi gereken üç sorumluluğu olduğunu; bunlarda ilkinin eğitim ve bilimsel faaliyetleri, ikincisinin araştırma faaliyetleri ve üçüncüsünün de topluma sunacağı sosyal hizmetler ve katkılar olduğunu belirti.

Üniversite çalışanlarının akademik ve idari olarak iki ayrı yapılanmaya sahip olduğunu ve her birinin öneminin farklı olduğunu ve birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu belirtti. Genel Sekreterlerin üniversitenin en önemli unsuru olduğunu belirten AK, üniversitede bir Rektör; Genel Sekreteri ne kadar donanımlı ve tecrübeliyse o kadar rahat ve verimli çalışmalar ortaya koyabileceğini aktardı.

Üniversitelerde kalite ve verimliliği sağlamak kadar huzurlu bir çalışma ortamını da tesis etmenin önemli olduğunu vurgulayan AK, Genel Sekreterlerin birer yönetim hocası olduğunu ve mahiyetinde bulunan personellerini bir hoca gibi eğitmekle görevli olduklarını belirtti.

Üniversitelerde üretilen bilginin iki farklı yönü vardır; birincisi akademik bilgi ve ikincisi topluma faydasına üretilen bilgidir. Üniversiteler topluma fayda sağlayacak bilgihizmet ve teknolojiyi üretecek yerler olmalıdır.

Üniversiteler için bir diğer önemli konunun mezunlarla yürütülmesi gereken ilişkiler olduğunu vurgulayan AK, çok önemli ve değerli mezunlarının bulunduğu ve üniversiteye katkı sağlanabilecek, destek olunabilecek ortak işbirliklerinin ve diyalogların geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

AK, üniversitelerin büyüklükleri ne olursa olsun birçok sürecin birbiriyle benzer olduğundan bu tür toplantıların yapılmasının ve bir araya gelinmesinin öneminden bahsetti ve ÜNYÖNDER’in bundan sonra yapılacağı faaliyetler ve toplantılarda İstanbul Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan mutlu olacaklarını belirtti.

AK, sözlerini tamamlarken; toplantıyı organize eden ÜNYÖNDER’e ve toplantıya ev sahipliği yapan Marmara Belediyeler Birliği’ne teşekkür etti.

 1. Turda, 25 üniversiteden gelen Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Genel Sekreterleri söz alarak; dernek hakkında görüşleri, üniversitelerde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve Derneğin sağlayabileceği katkılarla ilgili aşağıda belirtilen görüş ve önerilerini belirtiler.
 • Genel olarak derneğin kurulmuş olmasından duyulan memnuniyet ve faaliyetlerinin desteklediği belirtilmiştir. Ayrıca dernek tüzüğü genel sekreterlere gönderilecektir.
 • Derneğin toplum algısının ne olduğu, nasıl bilineceği, siyasi ve ülke meselelerinde duruşunun nerde olacağı gündeme gelmiştir. Buna karşılık dernek başkanı; derneğin siyasi ve ideolojik bir duruşunun olmadığı, yükseköğretim alanında ülkemiz, milletimiz ve insanlık için faydalı hizmetler üretmeyi amaç edindiğini belirtti.
 • Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde çalışmalarda benzer süreçlerin yürütüldüğü ve bu toplantıların ortak yürütülmesi gerektiği belirtildi. Devlet ve Vakıf Üniversitelerin sorunları ayrı ayrı ortaya konulup bir rapor halinde yetkili mercilere (YÖK, Hükümet vs.) iletilmesi gerektiği belirtildi.
 • Üniversite Genel Sekreterleri arasında iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı çalıştayların yapılmasının gerektiği belirtildi. Süreçlerde uygulama birliği sağlayabilecek toplantı ve çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi.
 • İdari yapının üniversitelerde güçlendirilmesi gerektiği ve akademik yapıdan özerk olarak yetkilendirilecek bir yapı oluşturulması gerektiğini belirtti.
 • Üniversitelerde Rektör Yardımcıları ile Genel Sekreterler arasında yetki ve sorumluluk kargaşası yaşandığı, rektör yardımcılarının rektöre yardımcı olmaktan çok genel sekreterin görev ve yetkilerini üslendikleri belirtildi. Bu sorunun Genel Sekreterlik yapısının güçlendirileceği ve görev tanımlarının net ortaya koyulacağı yasal düzenlemelerle aşılması gerektiği belirtildi.
 • Katip modeli Genel sekreterden CEO modeli genel sekretere geçilmesi gerektiği belirtildi.
 • Üniversite idari birimlerinde çalışan personelin uzmanlık eğitimi alması gerektiği ve bu eğitimden sonra yürüttüğü işin uzmanı olarak anılması gerektiği ve profesyonelleşmenin sağlanması gerektiği belirtildi. Örneğin; öğrenci işlerinde çalışan bir çalışanın “Öğrenci İşleri Uzmanı” olması Personel Daire Başkanlığı’nda çalışan bir personelin “Personel Uzmanı” olması gibi. Böylelikle idari birimlerde görev yapan çalışanların saygınlığının ve itibarının arttırılması gerektiği ve personelin verimli çalışmalar ortaya koyması için motive edilmesi gerektiği belirtildi. Bu uzmanların nasıl eğitilmesi gerektiğine dair önerilerimizin olması gerektiği belirtildi.
 • Genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları başta olmak üzere üniversite idari personellerinin mali hakları ile makam saygınlığı hakkında ciddi çalışma yapılması ihtiyacı olduğu belirtildi (genel sekreter yardımcılarının ek göstergeleri, daire başkanlarının makam tazminatı vb.).
 • Genel sekreterlerin görevden alınması durumuyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.
 • Üniversitelerde akademik birimlerin açılması içi gerekli olan akademik asgari zorunluluğun idari koşullar içinde olması gerektiği belirtildi.
 • Üniversitelerde birçok problemin devlet personel kanunundan kaynaklandığı belirtildi.
 • Toplantıda belirtilen sorunların çözümünde derneğin baskı unsuru oluşturması gerektiği belirtildi.
 • Vakıf üniversitelerin denetiminde çok farklı uygulamaların olduğu ve denetimlerin sertleştiği belirtildi.
 • Vakıf üniversitelerinde akademik atamalarda mütevelli heyetinin atamaya müdahil olmaması gerektiği hususunda değerlendirmeler yapıldı.
 • Genel Sekreterler ve diğer muadil birimler arasında iletişimi kolaylaştıracak e-posta grubu ve/veya WhatsApp grubu gibi gruplar kurulması gerektiği belirtildi.
 • Genel Sekreterler Buluşması toplantılarına İstanbul Kültür Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Beykent Üniversiteleri ev sahipliği yapabileceklerini belirttiler.

Tüm Üniversite Genel Sekreterlerin görüşlerini ifade etmesinden sonra ÜNYÖNDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Metin GÜMÜŞ başta davetli konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut AK’a konuşmalarından ve verdikleri destekten dolayı müteşekkir olduklarını belirtti. Üniversitelerin Genel Sekreterlerine katılımlarından ve sunmuş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti ve bundan sonra daha sık bir araya gelineceği ve birlikte güzel ve faydalı çalışmalar yapılacağını vurguladı. Tarihi daha sonra ilan edilecek bir sonraki toplantının İstanbul Kültür Üniversitesinde yapılacağını belirten GÜMÜŞ, toplantıya yapmış olduğu ev sahipliğinden dolayı Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığına da ayrıca teşekkür ederek toplantıyı sonlandırmıştır.


4. Olağan Genel Kurul İlanı
Üniversite Yöneticileri Derneği (Ünyönder) Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan