4. Olağan Genel Kurul İlanı
Üniversite Yöneticileri Derneği (Ünyönder) Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

Üniversite Yöneticileri Derneği (ÜNYÖNDER) 4. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen yer ve zamanda, belirtilen gündemle gerçekleştirilecektir. 1. toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, 2. toplantı aşağıda belirtilen yer ve zamanda, aynı gündemle gerçekleştirilecektir. Genel Kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,
ÜNYÖNDER Yönetim Kurulu Adına
Daniyal ÇAKIRAL
Başkan

GÜNDEM

1)       Açılış Seremonisi ve yoklama.
2)       Divanın teşekkülü,
3)       Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve yönetim kurulunun ibrası
4)       Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve yönetim kurulunun ibrası
5)       Yönetim ve Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi veya fesih kararı alınması
6)       Dilek ve temenniler,
7)       Kapanış.

1. Toplantı Yer ve Zamanı:

Tarih    : 19 Kasım 2022 Cumartesi
Saat     : 11:00
Yer      : Marmara Üniversitesi Teras Restoran
Adres  : Marmara Üniversitesi Göztepe - Kadıköy / İstanbul

2. Toplantı Yer ve Zamanı:

Tarih    : 26 Kasım 2022 Cumartesi
Saat     : 11:00
Yer      : Marmara Üniversitesi Teras Restoran
Adres  : Marmara Üniversitesi Göztepe - Kadıköy / İstanbul


"Üniversiteler İyi Uygulamalar Çalıştayı" Harran Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi